Reglement subtop

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Alle bij het kampioenschap betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
 1. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. In alle gevallen waarin de reglementen van KFPS-KD niet voorzien, beslist het bestuur van het KFPS-KD, in overleg met de Federatievertegenwoordiger).
 1. De kosten van eventueel arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor eigen rekening.
 1. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke

Nederlandse Hippische Sportfederatie en derhalve in het bezit zijn van een geldige startkaart, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de Koninklijke Vereniging Het Friesche Paarden Stamboek en daarmee in het bezit is van een geldig stamboekpapier. Geregistreerde paarden uit een nevensectie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.

 1. Startgeld Kampioenschap € 12,50
 1. Tijdens het kampioenschap wordt gereden in de volgende klassen: ZZ Zwaar,Lichte Tour, Prix St. Georges, Intermediair  1, Intermediair 2, en Grand Prix
 1. Voor deelname aan het kampioenschap Subtop geldt dat de desbetreffende combinatie 1 maal een minimum score van 60% behaald moet hebben in de betreffende klasse  in de periode van 1 april 2024 tot en met 31 augustus 2024.

BEPALINGEN Kampioenschap SubTOP.

 1. De finale wordt verreden in Ermelo op 28 september 2024.
 1. Deelname klasse / rubriek. Een deelnemende combinatie dient op het kampioenschap te starten in de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is.
 1. Wanneer gestart is in een hogere klasse / op een hoger niveau (dit geldt reglementair, onreglementaire en hc-starts) voor 1 april 2024 is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op het kampioenschap.
 1. Aan de kampioenschappen mag men deelnemen met maximaal 2 paarden in de subtop en 1 paard in de basis OF 2 paarden in de basis en 1 in de subtop, waarvan maximaal 1 per klasse.

Alle combinaties rijden tijdens het kampioenschap 1 proef. Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht, artikel 137/ punt 8 van het KNHS disciplinereglement dressuur. (versie 2022).Mocht er dan na toepassing van artikel 137/ punt 8 nog steeds een ex aequo zijn dan is de hoogste score van de Hoofdjury van toepassing.

 1. Finale ZZ Zwaar

ZZ-Zwaar rijd de 1e proef van de desbetreffende maand volgens het Dressuurproevenboekje, bij het overkampen (Finale) wordt de  2e proef verreden mits er meer dan 3 deelnemers zijn in deze klasse.

 1. In iedere te verrijden rubriek wordt een combinatie tot kampioen uitgeroepen. Klasse kunnen worden verreden in Handicap.