Fokverenigingen

De selectiewedstrijden worden georganiseerd door de fokverenigingen, van alle fokverenigingen zijn er 1 of 2 personen afgevaardigd in de werkgroep De Zeeuwse Verzekeringen KFPS kampioenschap Dressuur.

Fokvereniging “Het Friesche Paard Midden-Nederland”, Ermelo e.o.
Secretaris
E-mail: secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com
Website: www.frieschepaardmn.nl

Fokvereniging “Het Friese Paard”, Wolvega e.o.
Secretaris  Mevrouw M. Herder, TjallingHarkeswei 95, 9241 HM  Wijnjewoude
E-mail: herderbrouwer@hotmail.com
Website: www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging “Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland”
Secretaris Mevrouw Anouk Glas, Zuidervaart 10, 1846 LJ  Zuidschermer
E-mail: fokvereniging.nzh@hotmail.com
Website: www.frieschepaard.nl

Fokvereniging “It Fryske Greidhynder”, Oldeboorn e.o.
Secretariaat: Mevrouw Helga Flapper, De Warren 23, 8407 AG  Tijnje, tel.: 0513 – 571618
e-mail: flapperhelga@gmail.com
website: www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging “It FryskeHynder”, Sneek e.o.
Secretaris Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum, tel.: 0514 – 523776
E-mail: jheida@cvo-zwfryslan.nl
Website: www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging “Ta it Bihâld”, Noord-Oost Friesland
Secretaris mevrouw E. Spoelstra
e-mail:  info@taitbihald.nl
website: www.ta-it-bihald.nl

Fokvereniging “Het Friesche Paard” Zuid Nederland
Secretaris de heer Jan Raaijmakers, Bergstraat 31a, 5386 KJ Geffen
Tel.: 06-55824786
E-mail: secretariaat@friesepaardzuidnederland.nl
Website: www.friesepaardzuidnederland.nl

Fokvereniging “Het Friesch Paard Limburg”
Secretaris Mevrouw Mieke Langen, Voortweg 12, 5826 AH Groeningen
Tel: 06-23832381
E-mail: secretariaat@hetfrieschpaardlimburg.com
Website: www.hetfrieschpaardlimburg.com

Fokvereniging “Het Friesche Paard Twente Achterhoek”
Voorzitter: Karin Hendriks< Secretariaat: Sabrina van der Kuil-Groos, tel: 06-48932767 E-mail: frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl
Website: fvfrieschepaardtwenteachterhoek.jimdo.com