Selectiewedstrijd Koudum

Fokvereniging: It Fryske Hynder

Opgave via de website van PSV de Morraruters:
www.morraruters.nl bij het kopje Friezenwedstrijd dressuur. En dan klikken op aanmelding. Daar het formulier invullen met combinatienummer.
 
Tineke de Vries
06-20821466
tineke@morraruters.nl
 
Locatie: Morrarûters Koudum
 
 
Verdere informatie: www.itfryskehynder.eu

Locatie: HSF De Morraruters, Tjalke van der Walstraat 29, 8723 CB Koudum

Ga terug